Pealeht

Tallinna Lastekodu alustas tegevust 1. jaanuaril 2001.
Tallinna Lastekodu on Tallinna linna segatüüpi hoolekandeasutus, mille
põhieesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond ning toetada puuetega lastega ja toimetulekuraskustes peresid. 
Asutus osutab mitmeid erinevaid sotsiaalteenuseid, kuid suurema ja mahukama osa osutatavast teenustest moodustab asenduskoduteenus. Aastas pakume erinevaid teenuseid umbes 350 lapsele/noorele/perele.
Alates 2013 aastast osutame teenuseid  kokku 9 erineval aadressil.

2013. aasta lõpus sertifitseeriti Tallinna Lastekodu  EQUASSi sotsiaalteenuste kvaliteedimärgiga Asenduskoduteenuse osutamisel.
Kvaliteedi põhimõtted, mida antud sertifikaat arvestas: juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ja kestev areng.
Sertifikaat kehtib alates 8. detsembrist 2013 kuni 8. detsembrini 201
5.

 

 


Tallinna Lastekodu põhimäärus

Tallinna Lastekodu missioon, visioon, põhiväärtused

Laste õigused ja kohustused

Tallinna Lastekodu juhtkond

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks

Tallinna Lastekodu eetikapoliitika

Tallinna Lastekodu kvaliteedipoliitika

Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning menetlemise kord Tallinna Lastekodus

Ettepaneku/kaebuse vorm