Avaleht

Tallinna Lastekodu alustas tegevust 1. jaanuaril 2001.
Tallinna Lastekodu on Tallinna linna segatüüpi hoolekandeasutus, mille
põhieesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond ning toetada puuetega lastega ja toimetulekuraskustes peresid. Asutus osutab mitmeid erinevaid sotsiaalteenuseid, kuid suurema ja mahukama osa osutatavast teenustest moodustab asenduskoduteenus. Aastas pakume erinevaid teenuseid umbes 350 lapsele/noorele/perele. 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Lastekodu asenduskoduteenus on juba 2013. aastast hinnatud vastavaks EQUASS Assurance põhimõtetele ning omab sotsiaalteenuste EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaati. Kvaliteedisüsteemi põhimõtted, mida antud sertifikaat arvestas oli juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ja kestev areng. Uus sertifikaat kehtib alates 10. jaanuarist 2016 kuni 10. jaanuarini 2018.

 

2014 a. aastaaruanne

2013 a. aastaaruanne