Avaleht

Tallinna Lastekodu alustas tegevust 1. jaanuaril 2001.
Tallinna Lastekodu on Tallinna linna segatüüpi hoolekandeasutus, mille
põhieesmärgiks on tagada vanemliku hoolitsuseta lastele ja noortele turvaline kasvukeskkond ning toetada puuetega lastega ja toimetulekuraskustes peresid. Asutus osutab mitmeid erinevaid sotsiaalteenuseid, kuid suurema ja mahukama osa osutatavast teenustest moodustab asenduskoduteenus. Aastas pakume erinevaid teenuseid umbes 350 lapsele/noorele/perele. 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Lastekodu omab asenduskodu teenusele sotsiaalteenuste EQUASS Assurance kvaliteedisertifikaati. Kvaliteedi põhimõtted, mida antud sertifikaat arvestas oli juhtimine, personal, õigused, eetika, koostöösuhted, osalemine, isikukesksus, laiahaardelisus, tulemustele orienteeritus ja kestev areng. Sertifikaat kehtib alates 8. detsembrist 2013 kuni 8. detsembrini 2015.

 

2014 a. aastaaruanne

2013 a. aastaaruanne