märts 2010

26-27.03   noored      Th.Gordoni 8. suhtlemisseminar Saaremaal.

31.03       töötajad     Juubilaride vastuvõtt administratsiooni saalis