Kommenteeri

ESTA tunnustab 15. juunil sotsiaalala töötajaid

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon tunnustab ka sel aastal sotsiaalala töötajaid. 15. juunil kuulutatakse välja erinevate kategooriate selle aastased silmapaistvad töötajad. Tallinna Lastekodul on samuti põhjust rõõmustada- nomineeritud on kolm meie maja töötajat: Tatiana Mikhitaryan, Kerli Kisper ja Sigrid Petoffer.
Tatiana on nomineeritud Aasta sotsiaaltöötaja kategoorias. Tatiana teeb oma tööd väga professionaalselt ning tema käest saavad nõu küsida kõik asutuses lastega töötavad inimesed. Oma tegemistes on Tatiana täpne ning tähelepanelik. Ta peab oluliseks kaasata erinevaid osapooli ning leida lahendused mis lähtuksid laste parimatest huvidest. Tatiana püüab leida alati lahendusi, seal juures tuues välja töötajate ja laste tugevusi. Näiteks on Tatiana nõustanud perekodusid keerulistel teemadel seoses laste ära jooksmisega, narkootikumite kasutamisega, vägivalla teemadel jne. Alati leiab ta olukorras positiivset ning julgustab ka peretöötajaid positiivseid muutusi märkama. Tänu Tatianale on peretöötajad muutunud palju julgemaks ning avatumaks, küsivad nõu ning soovivad leida lahendusi tekkinud muredele.
Kerli on samuti nomineeritud Aasta sotsiaaltöötaja kategoorias. Oma igapäevases töös tegeleb ta nii puuetega lastega, nende peredega kui ka oma meeskonna juhtimisega. Tal on väga head teadmised ja oskused tööks puuetega lastega, sh sügava füüsilise puudega laste eest hoolitsemiseks. Samuti õpetab ta välja ja juhendab nendes tegevustes hoiukodu töötajaid. Ta oskab arvestada iga lapse eripäraga, leiab hea kontakti ka nende lastega, kes meile harjumuspärasel viisil suhelda ei saa, ning loob neile lastele turvalise keskkonna. Oma töös seab ta esikohale alati lapse huvid ja vajadused. Suure osa Kerli tööst moodustab ka lapsevanemate nõustamine ja jõustamine. Puudega laste vanematel on tihti väga raske tuua oma laps algul täiesti võõrasse kohta ja jätta võõraste hoole alla. Nad vajavad palju julgustamist ja head kontakti, et tekiks usaldus hoiukodu vastu, Kerli on suutnud seda tekitada.
Sigrid on seekord nomineeritud Aasta vägivalla ennetaja kategoorias MTÜ VAITERi koosseisus. Tallinna Lastekodus tegeleb Sigrid lastega vahetult töötavate töötajate toetamise ning nõustamise-jõustamisega. Sigrid on oma tegevusega eeskujuks, et oluline on otsuste tegemisel paigutada keskmesse laps ning kuidas lapse ümber olevad täiskasvanud saavad olla teadlikult head kaasvanemad.

Soovime edu!


Lisa kommentaar

Email again: