Kommenteeri

Aasta töötaja 2023

Traditsiooniliselt kuulutati aasta viimasel kuul välja Tallinna Lastekodu Aasta töötajad. Seekord anti välja kaks Aasta töötaja tunnustust ning neli nominendi tunnustust. Komisjon tegi otsuse anda välja ka kaks "Muutuste looja" tänukirja. Esmakordselt anti välja ka Aasta meeskonna tiitel. LOE EDASI
Aasta töötaja tunnustusüritus on võimalus kolleegidel üksteist märgata. Sel aastal toodi esile 21 töötajat erinevatelt teenustelt, kes töötavad vahetult lastega või täidavad tugispetsialisti rolli. 
Komisjon, kuhu kuulusid nii Tallinna Lastekodu töötajad, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti esindaja ja laste heaolu spetsialistide esindaja andsid välja neli nominendi tiitlit:

Aasta töötaja 2023 nominent Helgi Lepa

Ta on väga pühendunud töötaja, kes suhtub teenusekasutajate muredesse põhjalikult. Ta on üles ehitanud väga hästi toimiva üksuse, kuhu hätta sattunud emad ei pelga tulla, sest satutakse siia vahel ka mitu korda. Tal on alati aega, et lahendada keerulisi inimestevahelisi suhteid. Ta saavutab teenusekasutajate usalduse ja tekitab neile turvatunde, ei jäta neid muredes üksi. Ta teeb head koostööd linnaosavalitsuste lastekaitsetöötajatega ja erinevate teenusepakkujatega ning oskab luua ja täiendada oma töös vajaminevat tugivõrgustikku. Ta on loonud väga ühtehoidva ja motiveeritud meeskonna. Ta on eeskujuks oma hea tuju ja huumorimeelega. Raskes olukorras on tal alati hea sõna varuks. Meeskond on temalt palju õppinud nad imetlevad, kuidas ta oskab erinevatele juhtumitele ja probleemidele otsida õigeid ja inimlikke lahendusi. Koostööpartnerid ja teenusekasutajad on tema tööd kõrgelt hinnanud.

Aasta töötaja 2023 nominent Nadežda Kudrjašova

Ta töötab hoiukodu rühmas, kus on teenusel erakordselt suure hooldusvajadusega lapsed, kes vajavad ööpäevaringselt abi kõiges alates toitumisest ja liikumisest, mõnel juhul isegi hingamisel. Ta on väga pühendunud ja töökas, tööl on ta alati rõõmsameelne ning loob hea ja turvalise õhkkonna ka laste jaoks. Leiab iga lapsega viisi suhtlemiseks ja mängimiseks, ka siis kui laps on kõnetu ja pime. Proovib alati laste päevi rõõmsamaks teha. Kolleegid ütlevad, et on temalt palju õppinud, ta on eeskujuks teistele oma abivalmiduse ja vastutustundliku töössesuhtumisega. Muretseb alati selle pärast, et kõigil oleks olemas kogu vajalik info laste kohta ja kollektiivis hea atmosfäär. Ka lastevanematega on tal hea kontakt ja infovahetus toimib hästi. Lapsevanemad tunnevad, et ta tõeliselt hoolib nende lastest ja seetõttu on vanemal ka lihtsam oma last hoiukodusse jätta teades, et laps on sama hästi hoitud ja hoolitsetud kui kodus.Aasta töötaja 2023 nominent Monika Otto

Ta on üks pikaaegsematest perevanematest, kes Pähkli üksuses töötavad. Suvel täitus tal 16. tööaasta. Ta tuli tööle tolleaegse ametinime järgi pereemaks õpetaja ameti pealt. Temas on õpetaja joon jätkunud ka perevanema tööd tehes. Lisandunud on palju nüansse, mis on vajalik just meie töös – suurepärane kuulamisoskus, tähelepanelikkus, ausus laste suhtes, hoolimine ja usaldusväärsus.  Laste ja noortega ei otsi ta lihtsat populaarsust – kus vaja, on range ja nõudlik, kus on õige koht ja aeg, seal näitab ta oma pehmemat poolt. Ta on mõistev ja toetav kõigi osas. Ta on alati tasakaalukas ja heasoovlik. Kuulab, peegeldab, otsib vastuseid ja lahendusi. Lastega on ta kannatlik, püüab täita nende soove, aga nii, et tulevikus iseseisvas elus oleks sellest teadmisest-oskusest kasu. Lapsed on tahavad temaga rääkida ja usaldavad oma muresid perevanemale. Tal on hea sõna alati varrukast võtta!Aasta töötaja 2023 nominent Kadri-Riin Kull

Ta on töötanud perevanemana üle 14 aasta. Ta on väga rahulik inimene, kuulab, arutleb ja võtab otsuseid vastu alati koos lastega. Ta märkab iga last, jagab tähelepanu kõigile ja on osavõtlik. Tema perre minnes tunned sellist mõnusat kodu hõngu. Peres on tal olnud erinevaid lapsi ja noori, viimane väljakutse oli ühe 10-aastase poisi perre tulek. Poiss on erivajadusega, väga aktiivne, vahel ka kuri ja riiakas. Praeguseks ei tunne last ära, lapse areng on olnud silmapaistvalt imeline. Selles on väga suur teene perevanema igapäevasel tööl. Tema oskus teha koostööd laste ja oma kolleegiga peres väärib imetlust. Ta on väga vahva töökaaslane. Tema kohalolu teeb alati päeva rõõmsamaks. Kolleege inspireerivad ka tema huvid ja tahe. Ühel teisel perel on olnud tema perega koos sel aastal mitmeid vahvaid ettevõtmisi. Ta teeb väga põhjalikku ettevalmistustööd ja on rõõmus kaaslane nii lastele kui töötajatele.Pidulikul tunnustusüritusel võtsid sõna abilinnapea Betina Beškina ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juht Raimo Saadi, esinesid Kati ja Marten Meibaum ning Poska majast jagas mõtisklusi Poska maja perenaine. 
Aasta töötaja 2023 tiitlitga pärjati kaks töötajat:

Aasta töötaja 2023 Elo-Anne Kalev

Ta on pikaaegne üksuse juht, keda iseloomustavad täpsus ja kohusetundlikkus. Ta on otsekohene ja hoiab fookuses alati laste heaolu. Oma töötajatega on ta konkreetne aga toetav, nõustades neid igapäevastes küsimustes. Ta teab, et koostöös sünnivad head tulemused ning kaasab nii peretöötajaid kui teisi tugispetsialiste juhtumiaruteludesse. Ta on kui tugipost, kes on alati oma töötajatele toeks, kuid seisab ka uuenduste sisseviimiste eest järgides asutuse väärtusi. Oma pika tööstaaži jooksul on ta näinud erinevaid suundi ning pidanud seadma erinevaid eesmärke, luues head töökeskkonda töötajatele ja head elukeskkonda lastele. Ta toimetab kiirelt ning oskab probleeme lahendada ilma suurema kärata, mis annab turvatunde nii kolleegidele kui lastele. Asutus saab alati olla tema peale kindel.

Aasta töötaja 2023 Iraida Leiri

Ta tuli Pähkli üksusesse perevanema abiks tööle mõned aastad tagasi. Ta on väga empaatiline nii laste kui töötajate suhtes, tal jätkub tähelepanu kõigile lastele. Kõigi Pähkli üksuse laste jaoks jagub tal naeratust, head sõna ning kallistusi, ta on justkui hea vanaema kõigile lastele. Lastele läheneb ta individuaalselt, leiab igaühega sobiva lähenemisviisi ja mooduse suhtlemiseks. Ta armastab inimesi ja väga hoolib kõigi meie laste käekäigust. Ta on töökas ja heasüdamlik, usaldusväärne ja tööle pühendunud. Perevanemadki tunnevad tema toetust ja soojust, nalja ja naeruga saab üle ka kõige raskematest päevadest. Ta on väärtuslik inimene ja kolleeg, kõige lähedasemad kaastöötajad peavad teda lausa asendamatuks inimeseks oma üksuses.


Seekord valiti välja ka Aasta meeskond:

Veerise 28-1 (Monika Kiolein  ja Mairi Heinla)

Nad on koos töötanud 4 aastat ja sellel ajal suurepäraselt tulnud läbi mitmetest kriisidest jäädes seejuures alati väärikaks ja lapsi toetavaks. Nad paistavad silma eelkõige pühendumusega lastele, kus kahe silma vahele ei jää üksi lapse vajadus. Nad armastavad liikuda kogu perega olgu selleks siis paduvihmaga loomaaias käimine või päikeselõõsas kontori avatud uste päevale tulemine. Sel aastal saadeti iseseisvasse ellu kaks noort meest. Kodu uksed avati seepeale kahele tüdrukule ja perre sündis ka beebi. Peres on perevanematel mõnusasti oma rollid jaotatud ja infovahetus toimib. Sellel aastal valmistati peres ette täisealise noore lahkumine, kaasates noort ning tugivõrgustikku noore sujuvaks üleminekuks. Perevanemad toetavad jätkuvalt nõu ja jõuga ka järelhooldusel olevaid pere endisi elanikke. Lisaks on perevanemad olnud eeskujulikud lapse arengukava täitjad, üks neist on käinud arengukava täitmise kogemust jagamas ka Tallinna Lastekodu kaasvanemluse seminaril. Perevanemad teevad tihedat koostööd omavahel ning võrgustikuga. Ollakse heas kontaktis laste heaolu spetsialistide, koolide jt asutustega. Lapsi toetatakse suhtluses nende päritoluperega. Omavahel arutatakse kõiki peret puudutavaid küsimusi, jagatakse ülesandeid ning tegutsetakse lähtudes laste parimast huvist. Pere on regulaarselt osalenud supervisioonidel ning peretöötajad arendavad end ka iseseisvalt. Perevanemad toetavad lapsi hobistipendiumi avalduse kirjutamisel, koos on läbi viidud pereprojekt sel suvel. Lapsed saavad veeta perevanematega aega ka väljaspool perekodu, ühiselt kogedes ja uusi asju avastades. Peres on tähtsal kohal hariduse omandamine, teraapiates käime ja selged piirid. Peres on selgelt välja kujunenud põhimõtted, mida austavad mõlemad perevanemad ning kõik lapsed. Lapsed saavad perevanemate toel õppida, terveneda ja osaleda oma elus otsustajatenaMuutuste looja tänukirjad pälvisid:

Mustamäe 1.pere

Kevadel liitus perega noor, kelle osas olid lõppenud ressursid nii perekodus, kogukonnas, koolis ja KLAT teenusel. Peretöötajad seisid silmitsi kiire noore kolimisega nende perre. Vaatamata keerulistele olukordadele, järjest kasvavale pingele ja hirmule suutsid peretöötajad ennast mobiliseerida ja hakata noore toetamise eesmärgil koostööd tegema. Noorele on pakutud igakülgset toetust, mõistmist ja koos toimetamisi. Tänaseks on noor lõpetanud peretöötajate toel edukalt põhikooli, nautinud suve ja alustanud tööd Uuskasutuskeskuses. Kogu meeskond on aktiivselt osalenud noore toetamisega seonduvatel perekoosolekutel, päevaplaani ja motivatsioonisüsteemi koostamisel, Verge juhtumipõhisel koolitusel ja info vahetusel. Noor on saanud edukalt oma vajadusi realiseerida ka siis kui tema käitumine on esitanud väljakutseid nii peres elavatele lastele kui ka töötajatele. Ühele suure abivajadusega noorele on pakutud uus võimalus kasvamiseks ja iseseisvumiseks. Varasem perekodu on jõudnud kenasti kriisist taastuda ja pakkuda kodu uutele lastele ja kogukonnas (Pähkli külas) on turvalisem. Ühise pingutusena on võimalik tuua muutusi ka kõige keerulisema käitumisega noore elus.

Aitäh kõigile meeskonnaliikmetele: Sirli Pruuns, Olga Põrk, Anu Ruus, Jevgenia Storjalova, Mari Merevoo, Svetlana Krupoderova, Marge Metsar

Nõmme maja: Nõmme 1.pere ja Nõmme hoiukodu

Ühte väikesesse kodusse mahub päris palju inimesi. Oleme sellesse kodusse ja nende inimeste hoole alla mahutanud noored, kellel oli keeruline oma kohta leida. Need noored vajavad muutumiseks palju mõistmist, arukust ja tähelepanu. Tänu mõistlikele täiskasvanutele on noorte elu muutunud palju stabiilsemaks ja turvalisemaks. Ja mis kõige olulisem, nad kõik on parimad vestluspartnerid noortele. Võimalik, et just selles köögis käib õhtuti meie asutuse kõige vilkam tegevus, kus valmivad isetehtud pelmeenid, pitsad, kringlid ja muu. Hulkumine, koolikohustuse mittetäitmine ja agressiivne käitumine on asendunud kokkamise, filmiõhtute, rattasõidu, õppimise ja puslede kokkupanemisega. Perekoosolekud, omavaheline infovahetus, grilliõhtud ja üksteise toetamine on toonud kaasa olulised muutused noorte eludes. Nad on hea näide sellest, mida teeb usalduslik kontakt noortega.

Aitäh kõigile meeskonnaliikmetele: Jaana Laanvee, Marina Merimaa, Pavel Peiponen, Jevgeni Šuvalov, Aleksei Tervinsky, Julia Tõnisson, Ilia Goncharov


Lisa kommentaar

Email again: