Kommenteeri

Seminar "Kaasvanemaks asendushooldusel elavale lapsele" 4. aprillil

„Kaasvanemlus on oluline selleks, et laps näeb oma elus osalevaid täiskasvanuid tegutsemas meeskonnana ja lapsel tekib vähem küsimusi, kellele olla lojaalne.“

4. aprillil toimub Tallinna Lastekodu Teraapiakeskuses järjekorras teine kaasvanemluse seminar, kus fookusesse on võetud asendushooldusel kasvavate laste ja noorte peas keerlevad küsimused.

Kolme ja poole tunnisesse seminari on mahutatud erinevad ettekanded ja paneelarutelu.

REGISTREERI SEMINARILE SIIN


Helen Saarniku (Lastekaitse Liidu projektijuht, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi doktorant/nooremteadur) ettekanne tutvustab 10-16 aastaste asendushooldusel kasvavate laste osalemiskogemusi nende elu puudutavates otsustes. 2021 aastal läbiviidud uuringu fookuses oli asendushoolduse planeerimise ja paigutuse protsess ning asendushooldusel viibimise aeg. Uuringus osalenud lapsed rääkisid kuidas ja kes on lastelt arvamust küsinud asendushooldusteenuse planeerimise protsessis ja selle ajal ning kas ja millisel määral sellega ka arvestatud on.

Tallinna Lastekodu võrgustikutöö koordinaator Tatiana Mikhitaryan avab päritoluperest eraldamise põhjustest rääkimise olulisust ning kuidas sellest mitte rääkimine mõjutab lapse edaspidist toimetulekut.

Pähkli üksuse perevanem Silvi Sommerman ja Teraapiakeskuse psühholoog Tatiana Mikhitaryan jagavad kogemusi ja praktilisi näiteid kuidas väljakutsuv käitumine uuteks oskusteks muuta.

Veerise üksuse perevanem Mairi Heinla ja peretoe koordinaator Sigrid Petoffer räägivad oma senisest kogemusest laste arenguvajaduste märkamisest ja toetuse pakkumisest läbi lapse ja noore arengukava.

Seminari lõpetab paneelarutelu, kus erinevad spetsialisti arutlevad lastekodu lühi- või pikaajalisuse üle, asenduskodust perepõhisele hoolitsusele üle minekust ning kuidas selles kõiges lapse arvamusega arvestada. Paneelarutelu juhib Tallinna Lastekodu üksuse juht Triin Rajang.

Peale seminari on kõigil soovijatel võimalus tutvuda Mustamäe maja ja Teraapiakeskusega.
Seminar kantakse üle ka veebivahendusel!
Osalemine on tasuta!

REGISTREERI SEMINARILE SIIN

Lisainformatsioon: Sigrid Petoffer, sigrid.petoffer@tallinnalastekodu.ee, tel 509 0852

Export Calendar

Export to Google Calendar

Get a copy of our current events calendar. Follow the simple steps below.

Create New Calendar
1. Download the calendar file here: ICS File.
2. Open your Google Calendar.
3. On the left side, see "Add friend's calendar" field.
4. Click the plus (+) icon > click "New calendar" option.
5. Enter 'Untitled Widget' as calendar name.
6. Click the "Create calendar" button.
7. Once created, click the back button.

Import Calendar
1. On the left side, see "Add friend's calendar" field.
2. Click the plus (+) icon > click "Import" option.
3. Select the ICS file we downloaded earlier.
4. Select the calendar name we created earlier.
5. Click 'Import' button.
6. Done!
Receive our event updates automatically. Follow all the simple steps below.

Add Calendar URL
1. Open your Google calendar.
2. On the left side, see "Add friend's calendar" field.
3. Click the plus (+) icon > click "From URL" option.
4. On "URL of calendar" field, copy and paste the following link:


5. Click 'Add Calendar' button. Loading will take 2-3 minutes.
6. After 2-3 minutes, refresh Google calendar.
7. See the left side if your calendar was loaded.

Events from 1.05.2023

No upcoming events.
 Ürituse jooksev info on leitav Facebookist. Anna meile märku, et oled seminarile tulemas ja jaga kolleegidega!


Lisa kommentaar

Email again: