Filtreeri postitusi

Kutse Loovusmessile!

“Kui lapsed loovad kunstitöö, musitseerivad või kasutavad oma keha liikumises, on see nende jaoks tegevus, mille kaudu nad mõtestavad iseennast ja ümbritsevat maailma.“ /muusikaõpetaja Doug Goodkin/

Ootame teid koos perega 10. septembril 2022 kell 10-16 Tallinna Lastekodu Loovusmessil. Avame teie jaoks kogu meie Mustamäe teraapiakeskuse. Kohapeal on võimalus kogeda ja tutvuda erinevate loovate tegevustega ja vahenditega, mille kaudu on saab luua lastele ja noortele maailma, mis toetab nende kasvamist ja aitab toime tulla traumakogemustega. Avatud on ka kohvik, kus vahepeal keha kinnitada ja jalgu puhata.

Pakume tugiteenuseid kasuperedele ka 2022 aastal

2021 aasta algusest hakkas Tallinna Lastekodu pakkuma koostöös Sotsiaalkindlustusametiga hooldus-, eestkoste ja lapsendajaperedele järgnevaid tugiteenuseid: peretoe teenus, mentorlust, tugigruppe peredele, psühholoogilist nõustamist.
Pakutavate tugiteenuste eesmärk on toetada asendushooldust pakkuvaid perekondi lapse kasvatamise ajal, et koostöös perega jälgida nende toimetulekut, toetada peret ning ennetada ja abistada võimalike probleemide lahenduse leidmisel.

Pakutavad teenused on peredele tasuta, see rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi „Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele“ vahenditest.

Loe täpsemalt perede tugiteenustest siit: https://tallinnalastekodu.ee/teenused/perede-tugiteenused